Referenser

Vi lämnar alltid ut referenser på begäran i anslutning till en anbudsförhandling. Ett enklare referensverk på av oss utförda takarbeten, finner du här.